Strona główna

Informacja o dyżurach

 

1. Nasze przedszkole pełni dyżur w lipcu 2019r.

2. Zapisy na dyżur, dla dzieci z naszego przedszkola, będą prowadzone w grupach od 11.02.2019r. do 22.02.2019r. – będziecie Państwo wpisywać dzieci na listy – termin jest ścisły.

3. Wykaz przedszkoli dyżurujących wraz z numerem telefonu znajdziecie Państwo na www.portaledukacyjny.krakow.pl w aktualnościach pod nazwą: „Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2019 r. z dnia 31.01.2019r.”, a w naszym przedszkolu od dnia 1.02.2019r. na tablicy informacyjnej przy drzwiach kancelarii wywieszone są wykazy przedszkoli dyżurujących.

Zapisy dzieci z innych samorządowych przedszkoli, na ewentualnie wolne miejsca, w dniach 6.05.2019r. w godz. 14.00 – 17.00, 7.05.2019r. w godz. 8.30 – 11.00 – przy zapisie należy konicznie dostarczyć kartę zapisu na dyżur, potwierdzoną przez dyrektora macierzystego przedszkola.

Rezygnację z dyżuru proszę zgłosić do 15 czerwca 2019r.

 


INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 182 z Oddziałami Integracyjnymi Przy Źródełku z siedzibą na os. Dywizjonu 303 12, 31-872 Kraków i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  • Macie prawo do żądania od administratora dostępu do waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa.
  • Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) tzn dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Dominik Strzebak
e – mail: inspektor6@mjo.krakow.pl

 


 „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

(Robert Fulghum)